Barns berättelser

Färghuvudet. Barns berättelse om avund

De flesta barns berättelser förmedlar värderingar. Alla har ett meddelande. Och du kan använda dem för att förklara för barnen betydelsen av värden som försiktighet, solidaritet eller vänlighet. I det här fallet berättar berättelsen om Det färgstarka huvudet, avund, den känsla som barn och vuxna känner till på grund av dess höga grad av personlig missnöje.

Läs Mer